Pereiti prie produkto informacijos
Akcija

FAMILY IDEAL Indu ploviklis Apple, 500 ml

  • SKU: 25208901
  • Barcode: 4823097600641
  • Gamintojas: BIOTON COSMETICS
Turime prekyboje!
Apsipirkite dar už €39,00 ir nemokėkite už pristatymą!
€3,16 EUR
€2,43 EUR
 per 
Kaina su PVM.
Žiūrėti daugiau detalių

FAMILY IDEAL Indu ploviklis Apple, 500 ml

€3,16 EUR
€2,43 EUR
 per 

Malonaus obuolių kvapo indų ploviklis suformuoja stabilias putas, kurios efektyviai pašalina riebalus ir kitus nešvarumus plaunant indus ne tik karštame, bet ir šaltame vandenyje. Lengvai ir be likučių nuplaunamas nuo indų paviršiaus skalaujant. Dėl švelnių ploviklių komponentų, taip pat glicerino ir ramunėlių ekstrakto, kurie yra produkto dalis, jis yra švelnus rankų odai. Ekonomiškas naudoti.Naudojimas: nedidelį produkto kiekį užtepkite ant drėgnos kempinės, šiek tiek suputokite, išplaukite indus ir gerai nuplaukite vandeniu.Laikyti nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje. Geriausias: 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos.Sudėtis: 5 % arba daugiau, bet mažiau kaip 15 % anijoninių  aktyviųjų paviršiaus medžiagų, mažiau kaip, 5 %  nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų. Kvapai. Koncentracijos: Benzisothiazolinone/ Methylisothiazolinone. Dažai. GHS07 Atsargiai

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

H315 Dirgina odą      

H302 Kenksminga prarijus.

H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje

P264 Po naudojimo kruopščiai nuplaukite rankas

P270 Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P305+P351+P338 Patekus į akis: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją 

P302+P352 Patekus ant odos: plauti dideliu vandens kiekiu 

P332+P313 Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją

P330 Išskalauti burną.

P301+P312 Prarijus: pasijutus blogai, skambinti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją 

P321 Specialus gydymas (žr. šioje etiketėje).

P501 Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) - sunaudotą  pakuotė utilizuoti  kaip buitines atliekas.

 


Sveikata1.lt - Maisto papildai ir kosmetikos prekės internetu. Geriausia kaina Lietuvoje.

Nemokamas pristatymas nuo 39.00 EUR*

LP Express paštomatas: 1.99 EUR

LP Express pristatymas kurjeriu į namus: 3.50 EUR

Omniva paštomatas: 3.00 EUR

Omniva pristatymas kurjeriu į namus: 4.50 EUR

Siuntimas į užsienio šalis: 7.50 EUR

Nemokamai atsiimkite mūsų parduotuvėje: Bazilijonų g. 1 Vilnius (halės turgaus teritorija).

Shipping to other European Union countries by mail costs 7.50 euros or contact by info@sveikata1.lt by mail for a negotiable shipping price

Jūsū žiūrėtos paskutinės prekės