Pereiti prie produkto informacijos
Akcija

BIO FORMULA Priemone Antiriebalai Greipfrutas, 500 ml

  • SKU: 21930094
  • Barcode: 4823015932274
  • Gamintojas: Sveikata1.lt
Turime prekyboje!
Apsipirkite dar už €39,00 ir nemokėkite už pristatymą!
€5,89 EUR
€4,53 EUR
 per 
Kaina su PVM.
Žiūrėti daugiau detalių

BIO FORMULA Priemone Antiriebalai Greipfrutas, 500 ml

€5,89 EUR
€4,53 EUR
 per 

Stipri priemonė, su natūraliu greipfruto ekstraktu, intensyviai pašalina riebalus ir blogai nuvalomus nešvarumus virtuvėje. Idealiai tinka įvairių viryklių, krosnelių, grilio valymui. Suteikia blizgesį. Sudėtyje yra lengvų biologiškai aktyviųjų medžiagų.Naudojimo būdas: pasukite į "atidaryta" pusę. Užtepkite priemonės ant nešvaraus paviršiaus. Trumpam palikite, tada nuvalykite drėgna šluoste ir nuplaukite vandeniu. Pasukite į "uždaryta" pusę. negalima naudoti paviršiams iš aliuminio.Atsargumo preimonės: naudoti tik pagal paskirtį. Naudokite gumines pirštines. Venkite kontakto su oda. Laikykite toliau nuo vaikų ir gyvūnų. Jei pateko į akis, praplaukite dideliu kiekiu vandens ir kreipkitės medicininės pagalbos. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Sunaudojus, priemonę utilizuokite, kaip buitines atliekas. Laikymo sąlygos: nuo +5°C iki +25°C.GHS05 Pavojinga

H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje

P260 Neįkvėpti aerozolio.

P264 Po naudojimo kruopščiai nuplaukite rankas

P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P305+P351+P338 Patekus į akis: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P301+P330+P331 Prarijus: išskalauti burną. Neskatinti vėmimo.

P303+P361+P353 Patekus ant odos (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle].

P304+P340 Įkvėpus: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

P310 Nedelsiant skambinti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją

P405 Laikyti užrakintą.

P501Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) - sunaudotą  pakuotė utilizuoti  kaip buitines atliekas.

 


Sveikata1.lt - Maisto papildai ir kosmetikos prekės internetu. Geriausia kaina Lietuvoje.

Nemokamas pristatymas nuo 39.00 EUR*

LP Express paštomatas: 1.99 EUR

LP Express pristatymas kurjeriu į namus: 3.50 EUR

Omniva paštomatas: 3.00 EUR

Omniva pristatymas kurjeriu į namus: 4.50 EUR

Siuntimas į užsienio šalis: 7.50 EUR

Nemokamai atsiimkite mūsų parduotuvėje: Bazilijonų g. 1 Vilnius (halės turgaus teritorija).

Shipping to other European Union countries by mail costs 7.50 euros or contact by info@sveikata1.lt by mail for a negotiable shipping price

Jūsū žiūrėtos paskutinės prekės